Ofisi ea letlole la ’Maesaea Thabane, e tla phethola lekote la khaho ea ntlo, Ntlholohetsane, Ha-Ntlibi Matete, Mokhotlong

Ofisi ea Letlole la ’Maesaea Thabane e tla ea phethola lekote la khaho ea ntlo bakeng sa ngoana oa khutsana-khulu oa Ntlholohetsane, Ha-Ntlibi Matete, Mokhotlong, ka Laboraro lena.

Dr.’Maesaea Thabane, o re ngoana eo ea ka bang lilemo li leshome le metso e meraro, o ne a mo ngolle lengolo le kopang hore a mpe a haheloe moo a ka patang hlooho teng, ’me o ilo phethahatsa seo.

O re ntlo eo e tlang ho hahoa ke litho tsa sesole sa Lesotho, e ilo hauoa sebakeng seo morena le mak’hanselara ba se abetseng ngoana eo, e tla be e be le thepa ea eona.