Koetliso ea PDC e tsamaile hantle, letsatsing la pele la eona

Letsatsi la pele la koetliso ea PDC, e leng moralo oa ntlafatso le kholiso ea likereke, e tsoetsepele hantle moo barupeli ba tsoang Amerika ba ileng ba tšoella baetellipele ba likereke tse fapakaneng tsa Lesotho malebela, ba ipapisitse le katleho ea kereke e bitsoang Saddleback, ea Carlifornia, USA.

Rev Dr Steve Newman le Rev Steve Jordan, ba simolotse ka ho supa metheo ea bibele ee ha e ka lateloa ke bakereki, e ka tlisang kholo e kholo ea liphutheho, e leng taelo e kholo, taelo e kholo le boinehelo ba baetellipele ba kereke.

Ka lehlakoreng la boruti le boetellipele, barupeli ba supile ka litemana tsa bibele hore banna ba Molimo ba lokela ho nena bohlola, lerato la leruo, matla kapa setumo.

Moruti John Maphephe, e leng mohokahanyi oa thupelo ena, o re sebaka se sa ntse se le teng bakeng sa ba ileng ba haelloa ho tla thupelong ea kajeno. O re ho sebeletsoa Great Tabernacle, Full Gospel Church, Ha Thetsane. 

Rev Maphephe o re qetellong ea thupelo ena. Likereke li tla ba boemong ba ho araba liqholotso tse malebana le khaso ea evangeli, phenyo ea bofuma, mafu a sa phekoleheng le bokamoso bo hlakileng ba batho ba bacha, e sebetsa le mebuso.