Komello e raha lihoai maling a mpa

Dry winter spells bad news for Lesotho's farmers
Winter crops like wheat are vital for livelihoods, especially in mountainous areas © Guy Oliver/IRIN

Tlhokahalo ea pula, e bakile komello, e rahileng lihoai maling a mpa hoo li hlotsoeng ho lema ka baka la hona, ha ka lehlakoreng le leng, liphoofolo li bolaoa ke lebatama, tlala le lenyora.

Monghali Moremoholo Makhabane o re ha feela boemo bona bo ntse bo tsoelapele, Basotho ba tlo bolaoa ke sekoboto le ho shoa ha mehlape ea bona, ’me ba tlo sala e le mafutsana-futse, kaha bophelo ba bona bo itšetlehile temong ea lijalo le liphoofolo.

Sefate sa ’Mopo ka moo Mokuena eo a tummeng ka teng, o re taba e seng e bonahala nakong ena ea komello, ke likokonyana tse ntšo tse bonahalang hohle le ka har’a matlo.

Ho sa joalo, komello e ntse e ipha matla, ha habo Liphamola kaha mohloli ea metsi e pshele, ’me ho bonahala tsietsi ena e se e le kobo anela naheng ena

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.