Ho lehlohonolo ba hlatsoang liaparo tsa bona maling a konyana, ho rialo Qoo

Ka Labobeli lena, Mokhethoa oa Malingoana o hlabollotse paramente ka litemana tse latelang: “Ho lehlohonolo ba hlasoang liaparo tsa bona maling a konyana, ba tle ba lokele ho ja sefate sa bophelo, ’me ba kene motseng ka menyako ea oona.

“Empa, kantle ho tla sala lintja le baloi, le bafebi, le babolai, le ba rapelang melimo ea bohata, le bohle ba ratang leshano, le ba le etsang. Ke ’na Jesu ke romileng lenyeloi la ka ho le pakela litaba tseo likerekeng.Ke ’na motso le moloko oa Davida, naleli e khanyang ea meso.“Moea le monyaluoa ba re: Tloo, le ea nyoriloeng a tle le ea ratang a nke feela metsi a bophelo.”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.