Ho lehlohonolo ba hlatsoang liaparo tsa bona maling a konyana, ho rialo Qoo

Ka Labobeli lena, Mokhethoa oa Malingoana o hlabollotse paramente ka litemana tse latelang: “Ho lehlohonolo ba hlasoang liaparo tsa bona maling a konyana, ba tle ba lokele ho ja sefate sa bophelo, ’me ba kene motseng ka menyako ea oona.

“Empa, kantle ho tla sala lintja le baloi, le bafebi, le babolai, le ba rapelang melimo ea bohata, le bohle ba ratang leshano, le ba le etsang. Ke ’na Jesu ke romileng lenyeloi la ka ho le pakela litaba tseo likerekeng.Ke ’na motso le moloko oa Davida, naleli e khanyang ea meso.“Moea le monyaluoa ba re: Tloo, le ea nyoriloeng a tle le ea ratang a nke feela metsi a bophelo.”