Qoo o tsoelapele ho hlabolla paramente ka Lentsoe la Molimo

Serialong Qoo
Serialong Qoo, Mokhethoa oa Malingoaneng.

Mokhethoa oa Malingoaneng o boetse a hlabolla litho tsa Lekhotla la Sechaba ka Lentsoe la Molimo, a bala khaolong ea leshome le metso e ’meli, bukeng ea Mattheu, ho tloha ka temana ea mashome a mararo a metso e mene ho ea bosupeng, tlas’a sehlooho se reng ‘Sefofu se Semumu, se nang le motemona’.

Palo e itse: Malinyane a marabe le ka bolela litaba tse molemo joang, le e-na le lonya? Hobane molomo o buisoa ke seo pelo e tletseng sona. Motho ea molemo o nts’a lintho tse molemo letlotlong la pelo ea hae, ’me motho ea lonya o nts’a lintho tse lonya letlotlong la pelo ea hae. 

’Me ke re ho lona, ka tsatsi la kahlolo, batho ba tla tsekisoa polelo e ’ngoe le e ‘ngoe ea bosaoana, eo ba e boletseng. Hobane, u tla beoa ea lokileng ka lipolelo tsa hau, ‘me ka lipolelo tsa hau u tla tsuoa.  

Lekhetlong lena, motsamaisi oa lipuisano ha a ka ba a laela hore Mokhethoa oa Malingoana a tsebisoa Buka e nts’o e molomo o mo khubelu, o mpile a re a ke a tlohele ho iphetola moruti oa paramantne a etse mosebetsi oo a o khethetsoeng.