Ofisi ea Ombudsman e thehiloe Sweden moo e nang le matla ‘ohle ho sebetsa litaba tsa sechaba

Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo, o re ofisi ea Ombudsman ho latela moo e thehiloeng teng Sweden e na le matla ‘ohle a ho sebetsa litaba tsa sechaba mafapheng a fapakaneng a bophelo ba sona.

O re ofisi eo ha e sebetse joalo ka ea Afrika-Boroa le Lesotho, moo e seheloang meeli ea tšebetso hore e lokela ho kena hokae e tlohele hokae, ’me sena se bolela ha e se na matla a lekaneng ho etsa liqeto.

Sena o se buile a ipapisitse le litaba tsa morupeli lefapheng la Molao ka sekolong se seholo sa sechaba, monghali Thato Molapo, ha a ne a bua ka mesebetsi ea ofisi ea Ombudsman, thupelong e bileng ka NUL.

Thupelong e neng e le ea letsatsi le le leng, sebui sa bohlokoa e ne e le Adv. Kevin Malunga, e le Ramolao, Afrika-Boroa, ea neng a tlilo tšoella mafapha a fapakaneng a sechaba thuto holim’a ofisi e seng e boletsoe.

Morena oa Kolojane Ha-Seisa, Berea, o re babolai ba moena oa hae, ba ntse ba e-s’o tšoaroe

Morena oa Kolojane Ha-Seisa Berea, o re ho fihlela lena le holimo, babelaelloa ba neng ba bolaee moena oa hae ka mongoaha oa 2009, ba ntse ba e-so tšoaroe ka mabaka ao a sa tsebeng.

Morena Seisa Seisa, o re moena oa hae, o ne a bolaoe ke bao e neng e le mahokela ka selemo seo, ba ’melaella bosholung ba pere ea e mong oa baahi ba motse oo, e neng e fumanoe hona ka har’a motse.

O re ka mor’a lefu leo la ngoan’abo, mahokela a ne a qhalane, ’me ke morao tjena ho seng ho e-na le taba ea hore a boele a tsosoe, joale o na le tšabo ea hore ho ka ’na ha tsoha litlolo tse ling tsa molao tse kenyeletsang polao ea hae.

Baahi ba Roma ba re khiro ea mabala a Region 5 ha e na ponaletso

Sechaba sa metse e fapakaneng ea Roma se ile sa khobokana ka bongata hekeng ea sekolo se seholo sa sechaba ho ema pele tšebetso ea khaho ea mabala a Region 5 ka Labohlano lena.

Lebitsong la sona monghali Mafa Thakaso o re, Sechaba se lla ka hore khirong ea basebetsi ba moo, e hloka ponaletso kaha e nkile ma-tsoa-ntle empa letona la lipapali le se boleletse hore, se tla fumana mosebetsi khahong ea oona.Thakaso o re sepolesa sa Roma se ile sa qhala mokhopi oo ka lereng se tla o tokhotsa.

Tampane o koahela Motete ka mose

Member-of-Parliament-for-Senqu-constituency-Ms-Likeleli-Tampane-1

Mokhethoa oa Senqu o ile a namolela mokhethoa oa Motete ka ho mo lula holimo, a mo sireletsa mapoleseng a neng a laotsoe ke Motsamaisi oa Lipuisano tsa Paramente, ho mo nkela kantle ho Lekhotla la Sechaba. E bile moo bohanyetsi bo seng bo khobokana, bo mo potapota, mapolesa a khoecha.

Lipalo tse fokolang tsa ’muso ka Lekhotleng la Sechaba li file bohanyetsi bo kopaneng le Likatana morolo oa ho hulanya matona mokurutlaneng, li tlohe li a poqe seretseng, ka nako e ’ngoe li a orise paola har’a letsatsi la letetere.

Mokhethoa oa Malingoana o re Labohlano lena ke letsatsi la boraro ka tatellano, ba setisa ’muso, ’me ba hlile ba ikemiselitse ho o ruta, oona le botsamaisi ba paramente, mokhoa oa molao oa ho tsamaisa litaba ka ntlong eo ea bohlokoahali pusong ea temokerasi.

Matsatsing ana,’muso o hloloa ho fetisa ts’ebetso ea oona ka paramenteng, ka ha e ba bohanyetsi bo tla o tlaka, bo o tlatsetse lerata le o setisang ho bua, paramente e be e khefulisoe, ho theola moea oa litho.

Ka Labohlano lena, bohanyetsi bo ile ba etsa liponts’o tsa nyatso kahar’a paramente, bo nkile lipolakate tse ngotsoeng Boea-Phori, ba setisa letona la Temo ho bala puo ea lona.

Mokhethoa oa Mohalesuku o ile a bua taba e ileng ea arajoa ke oa Motete, ea ileng a mo bolella ka lentsoe le phefa hore: “Ha ke monna ’ma’o,” ea ba Motsamaisi oa Lipuisano o re Motete a tsoe, oa Butha Buthe a e kena ka le reng “ha e tsoe nthoena, ha e tsoe nthoena”. Motsamaisi a re Butha-Buthe a hule mantsoe, empa a se ke a fa Motete monyetla o joalo.

Taba-kholo, lipakeng tsa bohanyetsi bo kopaneng le likatana, matsatsing ana, e hlalosoa ke Monghali Serialong Qoo e le ho hana ka molaoana o mocha oa boea, o tlang ho lumella Basotho ho rekisa boea bona hohle moo ba ratang teng, ho etsoang ke letona la likhoebo tse nyenyane.

Lesotho le lahleheloa ke M 1.6 billion ka selemo

The Entrepreneurs Network

Lenaneo la Holisa-Moruo la Laboraro la beke ena bosiu, le sebollotse hore Lesotho le lahlehetsoe ke chelete e fetang billione ea Maloti le Halofo, selemong se fetileng sa lichelete, ka lebaka la tlhokahalo ea Barcode. Baeti ba lenaneo ba neng ba tsoa liponts’ong tsa BEDCO, tse ntseng li tsoelapele, Maseru, ba entse mohlala ka tahlehelo eo, ha ba supa bohlokoa ba Barcode.

Sister Julia Mafike, e mong oa ba kenetseng liponts’o tseo ka lihlaisoa tsa linots’i itse o se a le pele haholo ka litsebo tsa tlhahiso o mpa a haelloa ke lipheo tsa ke mo thusang ho hlahisa ka mokhoa oa feme kapa polasi.

Mongahali Ts’episo Mofolo, oa BEDCO o itse liponts’o tsena ke karolo ea moralo o moholo oa setsi sa ha bo, oa ho qhotsisa likhoebo tse nyenyane le ho li holisa, e le tsela ea ho kenya letsoho kholisong le ntlafatsong ea moruo oa Lesotho.

Lenaneo le fihletse hore babusi ba naha ena, ha ba na kutloisiso ea hore na Basotho ba ka thusoa joang ho fihlela bohlahisi ba botseteli.

Lenaneo la Holisa-Moruo le ba bosiu be Laboraro le leng le le leng ka mora litaba tsa hora ea borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo, mona ho MOAFRIKA. Le hpoletsoe ho tutubolla Basotho, le ho supisa tsela e ka thusang naha ho hoebisana le tse ling. Mokholoane

Banna ba sa tsejoeng ba hlasela mohiri Ha Tsolo

Mohiri oa Lehlakeng Ha-Tsolo, Maseru, o ile a hlaseloa ke banna ba sa tsejoeng, ba neng ba roetse likatiba tsa thola-moea, ba ileng ba utsoa telebishene, nama ka mefuta ea eona le lifono tsa letsoho mesong ea Lapele lena.

Monghali Raberea Sootho, e le lehokela, o re tlaleho ee a e fumaneng e re ka tlung eo, ho kene banna ba babeli bao e mong oa bona a neng a tšoere libetsa tse bohale, a bile a tšosa ka lefu, ba neng ba le ka moo.

O re bobeli boo, bo ile ba batla mong’a ntlo chelete ee itseng ha a re ha a na eona, ba hlekemanya ka tlung, ba fumana Maloti a leshome, ba nto ikela ka tse seng li boletsoe. Tsena li tlalehiloe sepoleseng Ha-Thetsane. 

Bosholu boo, bo etsahala ka mor’a hore sepolesa sa tikoloho eo, se epele sechaba pitso ka sepheo sa ho batla mekhoa ea ho laola tlolo ea molao e jeleng setsi, ka Sontaha se fetileng.

Mofuputsi oa litaba tikolohong ea Semonkong, Maseru, o utsoetsoa lijo le moqomo oa khase ke batho ba sa tsejoeng

Mofuputsi oa litaba oa Moafrika FM Semonkong, Tšeliso Sehloho o re o fumane moo a lulang ho pshatliloe fensetere, ’me ho utsoitsoe korosari le moqomo oa khase har’a tse ling, ka Lapele lena.

O re o fumane tsena ha a fihla ho tsoa Maseru, ka letsatsi le boletsoeng, ’me o bile a tlalehela morena le sepolesa, se ileng sa ea hlahloba tšenyo ka Labobeli lena.

Setho sa mokhatlo se nyamela ka chelete ea mats’eliso, Mafeteng

Litho tsa mokhatlo o patang bafu oa Iphumuleng Meokho, o Ha-Thoahlane, Mafeteng, li ile tsa sala li itšoere lihlooho, ha se seng sa oona se nyamela ka chelete e kaholimo ho sekete sa Maloti, e neng e lokela ho isoa lapeng le neng le hlahetsoe ke mokhohlane ka Labobeli lena. 

Ea buileng lebitsong la tsona ’Mathoahlane Thoahlane, o re sena se latela hore litho tse peli, li lokisetsoe ho isa matšeliso a nang le phofo Ha-Ntaote hona seterekeng seo, empa se seng se nyamela ka hore se sa ea kae-kae, eaba se ile.

Leqhekoana la Ha Mphoto le abeloa setuloana se mabeli ke MoAfrika Fm

Moahi oa Ha-Mphoto Maseru, o ile a amohela setuloana se mabili se abetsoeng leqhekoana la hae, ke Moafrika FM ka thuso ea mabenkele a liphahlo a Express, ka Labobeli lena.

Monghali Kuena Moleko o re o lebohela motsoali eo oa hae ea seng a le lilemo li kaholimo ho mashome a robeli, hobane eena o ne a se a sa tsebe hore a ka mo thusa joang ho mo phethisa maeto haholo a ho ea ngakeng.

Qoo o tsoelapele ho bala bibele ka paramenteng

Mokhethoa oa Malingoaneng monghali Serialong Qoo, ka Labobeli lena o ne a phetlile buka ea libuka ka ho Genese 11: 1-9 e balehang joana: 1.Lefats’e lohle le ne le na le puo e le ‘ngoe le matsoe a le mang.

  1. Eare ha ba fallela Bochabela, ba fihlela lehoatata naheng ea Shinere, ‘me ba aha teng.3. Eaba ba bolellana, ba re: Tloong hleng, re bope makote, re a bese ka mollo. Ba e-ba le makote bakeng sa majoe, le bitume bakeng sa seretse. 
  2. Joale ba re: Tloong joale, re ikhahele motse le tora, hloro ea eona e fihle leholimong,’me re iketsetse lebitso, re tle re se ke ra qhalanyetsoa lefats’eng lohle. 
  3. Eaba Jehova o theoha ho tla bona motse le tora e hahuoang ke bana ba batho.6.Jehova a re: Bonang, ke sechaba se le seng, puo ea bona kaofela e ‘ngoe feela, ’me ha e le mona ba qalile ho sebetsa, ha ba sa na ho thibeloa hore ba se ke ba phetha tsohle tseo ba li rerileng. 
  4. A re theoheng he, re ferekanye puo ea bona hona teng, hore e mong a se ke a utloa puo ea e mong.8. Eaba Jehova o ba qhalanya teng joalo, ba ea le lefats’e lohle, ba lesa ho haha mose.  Ka baka leo, motse oo oa reoa oa Babele, kahobane ke moo Jehova a ferekantseng teng puo ea lefats’e lohle le moo Jehova a ba qhalanyelitseng teng lefats’eng lohle.