Khothalletso ea ho hlakola molaoana oa boea, o tlatlapang borankulikae

Komitjana ea paramente e neng e shebane le sello sa Borankuliakae ba Lesotho se reng ‘Muso o hlakole molaoana oa thibela ea thekisa ea boea moo ba ratang e fane ka likhothaletso Paramenteng ea Lesotho Ka Labobeli lena.

Ho ea ka qeto ea Komitjana e tlileng ka mora liphuphutso tse tebileng, ke hore molaoana oa thekiso le taolo ea boea ea selemo sa 2018 nomoro ea 65 oa la mashome a mararo Phato, o tlisitse tlala le tlhobolo ho Borankulikae tse ba siileng ba lahlehetsoe ke ts’epo ea bophelo.

Komitjana e khothallelitse hore molaoana oo o hlakoloe ho be ho lumelloe lihoai ho rekisa boea moo li ratang teng. Hape ‘muso oa Lesotho o etse bonnete ba hore lihoai li fumana litsiane tsa boea tse kolotoang ke oona ‘Muso.