Maparamente a Lesotho a lumellana ntlafatsong ea molao oa Motheo

Lesotho Parliament

Maparamente a Lesotho ka Laboraro lena, a bile ntsoe-leng hore molao oa motheo o lokela ho ntlafatsoa, moo o buang ka tšisinyo e ka etsoang khahlanong le Tona-Kholo.

Tšisinyo ea benghali; Lekhetho Rakuoane le Mothejoa Metsing ea hore Tonakholo e thibeloe ho eletsa Motlotlehi ho qhala Paramente, le ho bitsa likhetho tsa tšohanyetso, ha ba qabane e le maparamente, e amohelehile ntle le khanyetso.

A bua ho Re Ntša Lephola ka Laboraro lena, Moetellipele oa bohanyetsi, o itse mokhahlelo oa bobeli ke hore benghali bao, ba hlahlele sehlomathiso sa molao tabeng eo.

Monghali Mathibeli Mokhothu o itse se khothaletsa hore boemong boo, tona-kholo e batle karolo ea bobeli lekholong, ea ba lumellanang le eona, pele e ka mathela botlotlehing, ntle le moo, e suthele ba e imelang ka lipalo ba tsamaise puso.

Monghali Mokhothu o bile a re banna bao, ba se ba ntse ba khoaetse setšoantšo se hopoletsoeng ho hlomathisa litemana tsa molao tabeng ena.

O itse le hoja ho bonahala e ka phetolo ena ea molao e molemong oa bohanyetsi hona joale,’nete ke hore ha ho joalo, e molemong oa temokerasi le puso e ntle. RK