Banna ba babeli ba matsohong a sepolesa ka pelaello ea peto le mmomori oa peto

Banna ba babeli ba Boiketlo,Ha-Napo Matela,Botha-Bothe, ba matsohong a sepolesa sa Monontša ka pelaello ea hore e mong oa bona, o betile ngoanana ea lilemo li leshome le metso e tšeletseng, ea nang le bokooa ba kelello, ha e mong a bile ’momoring oa ketsahalo eo, ka ’Mantaha ona.

Sena se boletsoe ke mok’hanselara oa tikoloho eo, monghali Buang File, ea itseng ’mangoanana, o ne a ile a kokoteloa bosiung ba ’Mantaha oa beke ena, ke motho ea itseng ho na le motho ea ’mitsang, ’me ho tsoeng ka tlung ha bona, ha fihla ea ileng a beta ngoanana.

O re ’mangoanana o ile a khutla tseleng hobane ee ho neng ho thoe o ’mitsitse, a ne a sa ’mone, ’me ha a fihla ka tlung, a fumana ’melaelloa oa peto, ngoanana a ne a ntse a se khitla, a bile a supa moetsi oa ketso ea neng a se a mo file mashome a Mabeli a Maloti, ho mo koala molomo.

O re ’melaelloa eo,’moho le monna ea ileng a tsamaea le ’mangoanana bosiung boo, ho ile ha nehelanoa ka bona sesoleng se teng ka har’a motse, sona sa fana ka bona sepoleseng sa Monontša.