Mapolesa a Mafeteng a tšosa mosali ka peto le ka ho mo jesa mantle a hae

Lesotho Mounted Police Services
Picture courtesy of Lesotho Times

Mapolesa a mahlano a Mafeteng a tšositse ’Mamolefi Mpakanyane ka le reng a tla mo beta a fetolana ka ena, a be a itšenye, a nt’o mo laela hore a je mantle ao a hae, etsoe a se a ’nile a utloa hore mapolesa a jesa ba itšenyang, mantle a bona.

Tsena, Mrs Mpanyane o li bolelletse mora oa hae nakong ee a neng a ilo mo hloela litlamong, sepoleseng sa Mafeteng, moo akhente ea hae e reng o ne a bolokiloe ka thoko ho molao, tlas’a pelaello ea hore o ’momoring oa ho bolaea monna oa hae.

Mosali oa Phahameng Ha Leutloing Matsepe o ne a ile a tšoaroa ka Labone, a bolokoa setokiseng moo a neng a sotloa ka ho chesoa ka motlakase le ho bipetsoa ka rekere ke mapolesa a neng a sa mo bolelle see a se tšoaretsoeng.

Adv. Napo Mafaesa oa Zwelakhe. Mda chambers, ea neng a ile sepoleseng moo ho ea utloa tsa tšoaro ea ’Mamolefi, o ile a lelekoa ke oona mapolesa ao, a re o botsa phofu eo ea oona lipotso tsee a sa rateng ha a mo botsa tsona, mosali eena a busetsoa ka setokising.

Ka Moqebelo, lekhotla le phahameng la fana ka taelo e reng a lokolloe litlamong a be a isoe ngakeng, e ileng ea fua bookameli ba sepolesa sa Lesotho le sa Mafeteng, empa mapolesa a se ke a e natsa, a mpa a mo tsoseletsa ha ’maseterata ho ea mo qosa ka ’momori oa ho bolaea monna oa hae a ba a romeloa chankaneng, ho ea emela nyeoe a le hona teng.

Adv Zwelakhe, Mda KC o re mosali o tla hlaha kapel’a lekhotla le phahameng ka Labone lena, moo a ilo phetela lekhotla litšotlo le litšoso tsee a li etselitsoeng ke mapolesa, le hore mapolesa a mo isitse ha ’maseterata a se a ntse a e-na le taelo ea lekhotla le phahameng e reng a lokolloe.

Akhente e re se entsoeng ke mapolesa a Mafeteng se sebe haholo, ke nyeliso ea taelo ea lekhotla le phahameng, ’me ke khatikelo ea litokelo tsa mantlha tsa botho le tlolo ea molao oa machaba, hoo a tlang ho hloka boikhethelo, ha e se ho qosa mookameli oa sepolesa sa Mafeteng ka boemo ba hae le ka botho ba hae.

A bua le Lehakoe la Litaba ka Labobeli lena, Adv Mda, KC o re mapolesa a Mafeteng a sebelisitse bomenemene ho thetsa ’maseterata, a mo etsisa see a neng a keke a se etsa hoja a tseba ’nete. O bile o re, ho ea ka molao, le ha e be e ba mapolesa a na le nyeoe e utloahalang, a e sentse ka ho etsa tlolo eo ea molao khahlanong le ’melaelloa.