Neheletsano ea taba e re ba ha Mohlomi ba kolota ba ha Mophethe moriana oa pula

maxresdefault

Puo ea Sesotho ka Labone lena, e butse Basotho likelello malebana le litaba tsa bohlokoa, tsee e sa leng li fetoa mohoalotso ke barupelli le baetellipele ba bona ka lilemo tse telele-telele, empa litaba tseo, li bile li ngotsoe litokomaneng tsa bohlokoa tsa naha ena.

Bataung ba itse ba ne ba utloa lekhetlo la pele, ka lenaneo leo hore Mohlomi mor’a Monyane o shoele a ba kolota thupelo ea bo-roka-pula, ee morena oa bona Mophethe a neng a ile a e lefella ka likhomo tse supileng, Moletsane e le eena ea neng a lokela ho rupelloa, athe ka nako ea tefo, o ne a le monyenyane haholo lilemong, Mohlomi a timela pele mohlankana a fihlela lilemo tse hlokahalang, tsa kholo.

Ntlha ea bobeli e bile holim’a Chebelopele ea Sechaba sa Basotho ea selemo sa 2020 e neng e ts’episitse sechaba sa naha ena hore ha selemo seo se fihla, Lesotho e tla be e le naha ea khotso le nala, e hatetsepele mafapheng a ntlafatso ea litsebo le tsohle tse hlokoang ke Mosotho oa joale.

Lenaneo le ile la sibolla hore se etsahetseng ka lilemo tse ngata-ngata, ho tloha phatlalatsong ea buka ea Chebelopele ka selemo sa 2004, ho tla kena joale, e bile ho jesa Basotho hlooho ea ts’oene e furalalitsoe, babusi ba ntse ba re ke ea nku.

Leqephe le ileng la khaola khang ke la mashome a ts’eletseng a metso e ’meli le supang hore na ts’ebetso e ne e lokela ho tsamaea joang. Le itse mosebetsi oo, o ne behiloe boikarabelong ba lihlopha tse tharo, e leng Komiti ea Paramente ea Meralo, Boto ea Naha ea Meralo le Sehlopha sa Litsebi tse Ikemetseng.

Ka thuso ea lenaneo, sechaba se tsebile hore ha ho mohla libopeho tseo li kileng tsa thehoa, ka lebaka leo, ha ho ka moo, mosebetsi o neng o ka etsoa ka teng.