Mookameli oa sepolesa sa Lesotho o hlahletse maipiletso

Mookameli oa sepolesa sa Lesotho o hlahletse maipiletso a kopang hore lekhotla leo, le tjebele matjoing kahlolo ea lekhotla le phahameng, ea hore a lefe litho tsa sona tse mashome a mararo a metso e supileng, ho latela liphahamiso tsa tsona.

Lekhotla le ile la makala ha ’muelli oa baikarabelli, a le bolella hore le hoja mookameli a ipilelitse, ha a e-so lefe litho tseo. A re ho oa makatsa hobane ha ho moo sepolesa se ileng sa hlahlela nyeoe e qholotsang liphahamiso tseo makhotleng a boahloli, kaha se bile se e-so amohe litho tseo maemo.

Lekhotla le ne le bopiloe ka baahloli, Petrus Damaseb, Moses Hungwe Chinhengo le Johan Van Der West-huizen ba tlang ho liha kahlolo ka letsatsi la pele la khoeli e tlang.