Matichere ha a fumane meputso ka lereng ha sebetsa

download

Moetellipele oa mekhatlo ea matichere o re ke bonyane matichere a likete li peli, makholo a robeli le mashome a mane a metso e meraro, a sa fumanang meputso ea oona ea khoeli e fetileng, Lesotho ka bophara ka le reng ha sebetsa letho.

Monghali Letsatsi Ntsibolane, o re khoeling eo, lekhotla la matona le itse le tla hula qeto ea hore matichere a se lefshoe, ho nt’o luloa fatše le baetelli-pele ba Matichere, ho tsitsisa litaba tsena tsa meputso ea oona.

A bua lenaneong la Masutsa ka Labobeli lena, Ntsibolane o itse taba ea ho se lefshoe ha Matichere, ho amme taba tsa bona tsa kalimo ea lichelete libankeng le li-inshorenseng.

Ha a lihella mepotjoana o re taba o re Matichere a boletsoeng ka palo, a ka nna a se fumane meputso khoeling ena ea Mphalane, kaha a ntse a behelletsoe ka thoko ho marang-rang a Lekala la Thuto, joalo kaha eka a se a lelekiloe mosebetsing ea oona.