Hlooho-tšoeu Lechalaba o tla bolokoa Khorong Ha-Lechalaba ka Moqebelo ona.

Setloholo sa nkhono Nthatisi Lechalaba se neng se hlokahale mathoasong a Tlhakubele ea monongoaha, se tla bolokoa Motimposo, Khorong Ha-Lechalaba Maseru, tlas’a borena ba morena Majara Theko, ka Moqebelo ona. 

Sena se tla ka mor’a hore lelapa la nkhono Nthatisi, le tsamaee leeto la nako e telele la makhotleng a boahloli, moo le neng le batla hore le namoleloe ke oona ho ba le hanelang ho boloka Hlooho-tšoeu Lechalaba sebakeng seo, ’me o ahloletsoe ka la mashome a mararo, khoelling e fetileng.

Setopo se tla latoa ’moshareng oa Lesotho Funeral Services,ka Moqebelo hoseng, se isoe hae ha Lechalaba, moo se tla felehetsoa ho ea mabitleng a Lepereng, ka baka leo, tebelo ha e-na ho ba teng ka Labohlano.

Litaba tsena tsa lefu, li hlahetse nkhono Nthatisi Lechalaba, nakong ee a neng a le ka mor’a sehlahla, a baleha litšoko le litšoso tsee a ileng a li etsetsoa ke batsekisani le eena bojalefeng ba mofu, monghali Sello Lechalaba, ea neng a hlokahale ka selemo sa 1980.