Mosali o litlamong tsa sepolesa sa Qachaseneke, ka pelaello ea ho bolaea ngoana oa hae

Mosali oa Motse-Mocha Ha-Rateronko, Qachaseneke, o litlamong tsa sepolesa sa setereke seo, ka pelaello ea ho bolaea ngoana oa hae ea likhoeli li tšeletseng, ka ho mo tokhotsa le ho mo khama, ka Moqebelo o fetileng.

Mok’hanselara oa tikoloho eo, monghali Lekule Pekile, o re ha ho tsebahale see mosali a se sebelisitseng ho khakhatha ngoana eo, ha e se hore o ile a ea hlabela baahisane ba hae mokhosi oa hore o bona ngoana a tonne mahlo, ’me ha fumanoa e se e le maobane. 

O re se bonahalang ho mosali eo, ke bothata ba kelello bo hlahang ka nako e ’ngoe, a etse liketso tse makatsang, le ha ho le joalo, ’melaelloa le setopo sa ngoana, o ile a latoa ke sepolesa se boletsoeng.