Lehokela la Liraoheleng Ha-Moqane, Mokhotlong, le re mahokela a habo lona, a ile a jahella mor’a lona ka lipere le ho mo khakhatha hampe ka pelaello ea hore eena le molisana e mong, ba jele nama ea bosholu.

Monghali Tšepo Mofutisi o re sena se latela hore mora a je nama le molisana e mong ea neng a e apehile, ee eena a sa e tetekeloang, empa e bile e le eena ea ngoathetseng eo mora.

Monghali Mofutisi o re o ile a isa mora ngakeng, a ba a tsebisa mahokela ao ka boemo ba mokuli, oona a ea mo hloela, le hoja a ’moleletse hore ke hona a tla kopana ho buisana ka taba ena.

E mong oa mahokela monghali Moiseloa Thato o re a keke a bua ka litaba tsena kaha ke hona mahokela a tla li fetisetsa mokhatlong oa oona oa Bohale ba Tau, ka nako ea tulo ea oona. Lehlakore la morena ha lea fumaneha kaha mohala oa hae o ne o sa fumanehe.