Moifo oa Lehae la Basotho o fihlile moketeng oa Moafrika oa Lipapali oa Tanki le Teboho Qoatsaneng, oa matsatsi a mararo o tlang ho fihla pheletsong ka Sontaha sena.

Moifo o etelletsoeng pele ke monghali Majorobela Masakale o fihlile ka letotohali la likoloi tsa baeti o hlaha libakeng tse fapakaneng tsa Afrika Boroa, ka Labotšelela lena.

Moifo oa Lehae o akha lihlopha tsa libini tse tlang ho arolelana kalana le libini tse fapakaneng tsa Moafrika, ka Sontaha, e le ha ho lihelloa mokete oa monongoaha oa lipapali tsa Moafrika.

Ho sa le joalo, sechaba se bileng Qoatsaneng ka Labotšelela lena, se ile sa natefeloa ke ho boha ha lihlopha tse fapakaneng tsa lipapali, li etsa see li tummeng ka sona.

Lipapali tse neng li bohiloe ke tse latelang: Mokhibo oa Sesotho le oa Setlokoa, mohobelo oa Likalakati le oa Setlokoa, Ndlamo, Setepe sa Keresemese, Lesiba, ’Mamokhorong, lipere tse khabang le tšoantšiso.

Ho feta moo moparamente oa LCD, Malingoaneng, Mokhotlong, monghali Sehloho Monatsi, o lebohile qhooa ena ka poli, ka le reng ke motjoli oa sebele, thibelong ea bosholu ba liphoofolo tsa sechaba.