Khothaletso ea MOAFRIKA malebana le ntlafatso ea puso ea Lesotho, ka ho arola matla a eona ka tsela e hlaketseng bohle, e hlaha kahlolong ea Dr Fako Johnson Likoti. moo a neng a tseka litsiane tsa tšebetso ea hae, tsa ha e ne e le moeletsi oa tona-kholo Pakalitha Mosisisli.

Kahlolo ea lekhotla le phahameng le neng le ipopile e le la molao oa motheo la naha ena, e itse ho fihlile nako ea hore ho etsoe molao o arolang boetsi ba molao e leng Paramente, le bophethahatsi ba molao e leng tonakholo le bosebeletsi ba ’muso.

Basotho ba ileng ba kena lenaneong la Pusong ea Sechaba ka Sechaba la Moqebelo oa mafelo a beke ena, ba buile ka matla, ba supa makhabane a ho aroloa ha lihlopha tseo tse peli, tse bopang puso ea Lesotho.

Melemo e meng ea karolelano ea puso ka tsela ea hore tonakholo le motlatsi oa eona ba khethoe ke sechaba, Basotho ba itse e tla ba ho fa paramente monyetla oa ho qeta nako ea eona ea lilemo tse hlano, ho sa natsoe hore na ho etsahalang ka tonakholo le mokha oa eona paramenteng.

Ho feta moo, ba re e tla tlisa puso e hloekileng ka ha e tla be e felisitse puso-mapate kapa puso-takalatsa, e etsang hore tonakholo, moo e lekang ho khahlisa bohle molemong oa hore e tle e lule nako ea eona kaofela, e qetellang e fetotse lefapha la bophethahatsi, lefa la mofonono.