Mosebetsi oa tokisetso ea tanki le Teboho o oetse matsohong

Bomme ba baholo, Litotla tsa Ramainoane, ba qalile ka Laboraro lena ho itlama ka litjale thekeng, ho lokisetsa mokete o moholo oa Tanki le Teboho o tlang ho sebetsoa ’moho le oa Lipapali tsa MOAFRIKA, matsatsing a mararo a mafelo a beke ena, ho tloha ka Labohlano.

Litotla tsohle tse haufi le motse-moholo, li kopjoa ke hona ho kopana le ’Mantlotli kapa Motsoala ea mong feela oa Setloholo, ho fumana lintlha tsa tšebetso le hore na li tla fumaneha ka matsatsi afe, haeba li se na ho fumaneha ka matsatsi ‘ohle.

Ka Labohlano, mokete o tla thakholoa ka lipapali tse peli tsa bolo ea nthufe le ea bashanyana, e re ha ngoana a se a tšaba, ka linako tsa baloi le baprofeta, e be ho kena basali ba baholo, khomo e khabole ho fihlela mafube a hlaha.

Letsatsi lohle la Moqebelo, e tla ba la tsohle tse bitsoang ka mabitso a Sesotho, mohobelo oa Setlokoa le ’mako, mokhibo oa Setlokoa, khati, lesiba, ’mamokhorong, lithoko, selantone le tse ling tse ngata.

Letsatsing la mapomelo ho tla khabola k’horiana le Keyboard, e le pina kamor’a pina lihlopha e le tsa famo, tsa gospel le tsa polotiki. Lehae la Basotho le tla be le phehisitse ka lihlopha tse tšeletseng tsa libini tse fapakaneng, ha tsa MOAFRIKA li tla be li le mashome a mabeli a metso e mene.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.