Probono e keteka SeMohlomi, e re Moshoeshoe o ile a se lahla tseleng.

Probono ea Labobeli la beke ena, e ile ea keteka makhabane a Morena Mohlomi mor’a Monyane, e le motho ee litaba tsa hae li neng li lokela ho fetoha thuto ea mantlha ea Basotho likolong le mephatong, molemong oa ho bopa sechaba sa Basotho e le ngatana-nngoe, le ho ntlafatsa likamano tsa Lesotho le linaha tse le fetang ka matla.

Sena se latela hore lenaneo le behe ho Basotho hore ba ke ba inahane ka botebo ka bohlokoa ba boeletsi boo Mohlomi a neng a bo fe Moshoeshoe, bo neng bo le malebana le ho aha sechaba se se nang ho ba le lintoa tse ngata, ka lebaka la ho nyallana le lira tsa hae, tse mo fetang ka matla.

Basotho ba ile ba lemoha hore Moshoeshoe le majalefa a hae, o ile a nka karoloana ea boeletsi boo, a nyallana le merabe e fapakaneng ea Basotho empa a se ke a isa likhomo Maburung le Manyesemaneng, e leng hona moo boholo ba lintoa tsa hae tse kholo bo neng bo kolla teng.

Moo a bonahetseng a ile a nepa teng, ke leanong la ho arolelana bohobe le sechaba sa hae ka matsema le ka mafisa, ’moho le ho fetoha mosireletsi oa ba fokolang ho kenyeletsa baphaphathehi.

Ha lenaneo le ntse le hola, ho bile ha hlahella hore Basotho ba joale, ba ka sebelisa lona leoa leo la Mohlomi, ba nyallana le mefuta ea MaChaena le ea MaPakisetane kapa bo-Rankulikae, mapolasing a Afrika Boroa.