Mora o bakela ‘m’a likoloto, Mokhotlong

Mosali oa Thabang Ha-Tšepo Seeiso, Mokhotlong o re mora oa hae o iphetotse tšita ho eena, ka ha o lula a alima lichelete bathong ka mabaka a sa tsebisahaleng, ’me o se a lefile sekete sa Maloti ho ba bang.

Nthabiseng Moshoeshoe, o re sena se latela, hore a kokoteloe ke batho ba neng ba batla ho lefshoa lichelete tsa bona,’me ba ne ba bua ka boleng bo fapakaneng ba tsona, tse lebisitseng seketeng seo sa Maloti.

O re tsena mora o li etsa hoja a mo buletse khoebo motseng oa Matsoaing, ee a seng a e siile a ntse a itsamaela feela ho se ntho ee a etsang e molemo, haese ho mo kenya likolotong.

Nthabiseng o re o hlokomelisa baahisane ba hae ba ke ba emise ho fa mora oa hae lichelete, tsee hamorao ba batlang hore a li lefe.