Sepolesa se sebetsa litaba tsa mosali oa lehlatsipa

Lehlatsipa la peto le ho tetekoa ke basali ba babeli ho o mong oa metse ea Qoaling,Maseru, le re sepolesa sa Pitso-Ground se ntse se le sebeletsa tabeng eo, ho simolla ka Labobeli lena, kamor’a ho se tlalehela bekeng e fetileng.

Le re mapolesa a se a fumane basali bao,’me a itse a ntse a tsoela-pele ka lipatlisiso, empa ho utloahala ha monna eena, a e-so be matsohong a oona, kaha se sa tsebe hore na ke oa motseng ofe Sehlabeng.

Puisanong le Lehakoe la Litaba, e mong oa basali ba amehang o itse o tseba monna ke nyanyaula ea hae, le hore ha habo ke Sehlabeng, le hoja a sa tsebe hore na ke motseng ofe,’me mapolesa a mo laetse ho ’matla a be a mo fumane, le hoja mohala oa hae o se o sa fumanehe.

Le hoja moahisane oa lehlatsipa a ne a bolele ha monna e le Keko Pule Mokhosi, ea tsejoang ka la Shoti oa Sehlabeng Ha Motloang,Berea, eena Lehakoeng la Litaba o ne a ipolele a ahile Qeme, feela a e-na le likoloi tse tsamaelang Afrika Boroa, a bile a re o leba teng.

Ha e le moahisane eena, o ne a re o soabisitsoe ke monna eo ka liketso tsa hae, empa Horeng ea Litaba ka Labotšela le fetileng, o ne a bolele hore ea tlisitseng litaba Moafrika a e’o bula nyeoe mapoleseng, eena ha a na ho bua moeeng, ’me ka Labohlano lena o itse o tsoa sepoleseng ka tsona.