Basotho ba re lithoko tsa tonki ke khata mabelete ea basali

Basotho ba re basali ba Basotho ba sebelisa lithoko tsa tonki ho khata mabelete a banna, a iketsetse thupula e kang see Litotla li iketselitseng sona ka ’Nyeo, moholoane oa Mahlothenyane.

Tsena ba li buile puong ea Sesotho ka Labone la beke ena, moo sehlooho e neng e le ‘Lithoko” se ileng sa qetella se se kenyelelitse: mase, melaka le pomponyane, boholo e le litšila tsa mahlo, tse bonahalang ho tsoheng ha motho, le hoja mase ’ona a amana le bokulo ba mahlo.

Lipolelo kapa maele tse ileng tsa hlalosoa li tsoaloa ke lithoko le mantsoe ao, e bile: Lithoko tsa tonki, kokonyana e lithoko li meleketla, u bona lithoko tse mahlong a ka empa ha u bone sekoqo se ka leihlong la hau, ho itjella thoko, ngoane’noa ke ntja basali, o nts’una ke robetse ke le mase ke le lithoko ao che ka tla ka lekeha.

Litlhaloso li itse lithoko tsa tonki ke phehla, kokonyana e lithoko li meleketla ke selotho, ho sunoa motho a robetse a le mase a le lithoko, ho ka boleloa ho ratoa le ha motho a itloheletse feela, a sa itsotelle kapa a kherehlantsoe ke litsitsi tsa bophelo.

Ha ba kena ka sekoereng, Basotho ba itse ba tsetselela molao o tlang ho lumella sechaba ho tlosa lithoko mahlong a babusi, khahlanong le melao ea joale e fang mekha ea lipolotiki matla ’ohle, hoo e reng ha sechaba se leka ho e tlosa lithoko, e ba sosobanyetse sefahleho.