Moseneke o re ho tla thehoa Lekhotla la Tlhophobocha khoeling e tlang

Dikgang Moseneke

Moahloli Likhang Moseneke o re baetellipele ba Lesotho ba lumellane hore naha ena e theheloe Lekhotla la Tlhophobocha (NRA) ka molao oa paramente, khoeling e tlang pele ho letsatsi la bohlano la eona ho etsa mosebetsi oo.

Lekhotla leo, le hlalosoa ke Moseneke le tla tataisa tšebetso eohle ea tlhophobocha e lokelang ho nka selemo se le seng ho tloha mohla e thehiloeng, empa ha e ba ho lieha ho e-ba teng, mosebetsi oa eona o ka eketsoa ka likhoeli tse tšeletseng feela.

O bile a re NRA eo, e tla bopjoa ka batho ba sa feteng mashome a mahlano ba fanoeng ke mekha e ingolisitseng le Komisi ea Likhetho ea naha ena. Eona e tla thusa ho theha botsamaisi ba NRA ka barutehi ba supileng ba tlang ho ikarabela tabeng e ’ngoe le e ’ngoe ea tse bopileng lihlooho tsa tlhophobocha, ha eona e tla okameloa ke molula-setulo le motlatsi ba tlang ho khethoa har’a litho tsa NRA.

Ho kena tšebetsong ha NRA ho tla nka mosebetsi oa Komiti ea Tlhophobocha e ntseng e tataisa tšebetso hona joale. RK.