DMA, e re ha e na lipitsi tse lekaneng ho thusa ba ka koalloang ke lehloa

Mookameli oa lefapha la Thibelo le Taolo ea Likoluoa, DMA, o re Basotho ba ke ba leke ka litsela tsohle ho qoba ho ikenya tsietsing ea ho koalloa ke lehloa, hoba lipitsi tsa hae li tšoeroe ke lekhethe, ha li na tseba ho ba nanabela habonolo.

Monghali Haretsebe Mahosi, o re sena o se bua a ipapisitse le hore le hoja ho khetheha ha lehloa e se koluoa, empa ha se bohlale hore batho ba nke maeto a ka ba behang tsietsing ea ho koalloa ke lona, feela ba ile ba hlokomelisoa ka boemo boo.

Leha ho le joalo, o re o rolela bafuputsi ba litaba ba Moafrika khaebana hobane ba bonahala ba le malala-a-laotsoe, hoba e ba bona ba pele ba ho tlola matjato ho fana ka litlaleho tsa lehloa moo ba leng teng e le ho fana tlhokomeliso.