Matona a lokela ho eletsoa ho itokolla ke ho hloloa ke mosebetsi

machabana lemphane

Mongoli e moholo oa Tsa Lehae, ‘Machabana Lemphane Letsie o re lekala la habo le ntse le leka makhobonthithi a ho ntlafatsa tsebetso malibohong a Lesotho, ’me tsebetso e se e le pele lelibohong la Borokho ba Maseru, ha ba tloha teng ba ea ho la Borokho ba Ficksburg.

O re ba se ba bile ba le tlhophong ea hore basebeletsi ba mafapha ohle baa pare ka tsoana, e leng ntho e tlang ho phahamisa moea, ka ha ho se ho se bat la lla ka serame mariha, ha ba bang ba futhumetse.

O itse lintho tse ling, le ha lekala la habo le ka rata ho li etsa kapa ho li ntlafatsa, ha le na mokhoa ka ha e le  tse ikarabelang makaleng a mang, joalo ka moaho oa leliboho la Moshoeshoe oa Pele moo, matloana a banna ba felehelitseng kapa ba tlilo khahlametsa batho a sa sebetseng, ’moho le mekoallo e sieo, le e lulang e leletse, o re ha se ea bona.

Mongoli e Moholo o ile a kena a ikakhela kahar’a khabo ea malakabe, sechaba se supa likhaello tse ngata tsa bosebeletsi ba ’muso oa Lesotho malibohong ka mahlakoreng a mabeli, le kenang le le tsoang. Ho ne ho se ho bile ho buile setsebihali sa ts’ebetso ea maliboho se koetlisitsoeng Lesotho le Afrika Boroa.

Setsebi seo, Ms Bohlokoa Mosenene se bile sa re bahlanka ba maliboho ba sebetsa joalo ka lioolo, ha ba buisane le ho arolelana ts’ebetso ea bona. Sebui se seng sona se itse ha ba koetliso, ba akhelloa joko feela, ho thoe ba tla ithuta ba ntse ba e-ea pele.

Maikutlo a bamameli, kamor’a ho utloa litlhaloso tsena, e bile hore matona a ikarabelang a eletsoe ho itokolla mosebetsing a hlotsoe, e leng a makala a latelang: Tsa Lehae, Sepolesa, Bohahlauli, Temo, Bophelo, Lichelete, Mesebetsi e Meholo ea Sechaba, le Ts’ireletso ea Naha. RK