Seboka sa ntlafatso ea basali se akaretsa batho bohle

D8MGK0OUEAAakVx

Dr Pontšo Sekatle o re le hoja seboka sa machaba sa basali se ntseng se tsoelapele Canada, se ne se utloahala e ka se tobane le tśebetso ea basali ba baetellipele ba linaha feela, o fumana hore se akaretsa sechaba sohle, le hoja litaba tsa basali le banana li le ka holimo ho tsohle.

D8K0Eg8XUAAysof.jpeg

Hape, o re lipalo li supa taba eo ea hore ke seboka sa basali le banana bohle. Seboka sena se kenetsoe ke batho fetang likete tse robeli, ba tsoang lefatseng lohle, ba ka pusong le ba kantle ho eona.

Sekatle o phethetse ka hore o tla khutla a kotuletse Basotho melemo e mengata, etsoe moifo oa naha ena o kenyellelitse baroetsana ba hlahang mekhatlong e ikemetseng. MR.