Ngoana o bolaoa ke chefo ea litali,Ha Lets’umu

Ngoana ea lilemo li peli oa moshanyana o hlokahetse kamor’a ho ja chefo ea litali, maoba, ‘me ho utloahala sechaba sa motse se ile sa kopanya mapolanka ho mo etsetsa lekase hore a bolokoe kaha setopo se ne se se utloile bohloko. Tsena ke tsa Senqunyane Ha Letšumu, Thaba-Tseka.

Motsoal’a ntat’a mofu,’Mathabang Letšumu, o re tsena li etsoa bosieong ba ntat’a mofu kaha eo ngoan’a maloma’e esale a siea mosali le bana ba babeli, lilemo,’me ha ho tsejoe moo a teng, empa mabare-bare a mo supela Maseru.

Monghali Esau Maolla Horeng ea Litaba, kajeno, o boletse litaba tsa lelapa lena li otla pelo hobane mosali ee ho utloahalang a ena le bokooa ba kelello, ha ho letho leo a le jang le ho hloka liaparo le ngoana ee a seng a setse le eena. Empa o se a nyenyelitse Lekala la Ntšetso-pele ea Sechaba.