Lenaneo la Re Nyebekolla Taba, le bileng maobane, le tsoetse bamameli ba lona molemo oa ho tseba matšoao, tsela ea ho ja le ho noa, hammoho le ho itlhokomela, ha motho ha a ena le bokulo ba sebete.

Bamameli ba re motho o tla bona ka mosese, mahlo le matsoho tse bang tšehla, le ka botsikinyane ’meleng, ’me khothaletso ea bona e bile hore motho ha a a bona a potlakele ngakeng, feela a sa khaotse ho noa metsi a mangata.

E mong oa bamameli o re ha a se a itlhokometse ka a mang a matšoao ana, o ile a ea ngakeng e ileng ea mo behela hore na a khutlile neng, empa ka lebaka la ho noa metsi a mangata, ea ba ke ho iphekola ha hae, ’me o ile a netefaletsoa ke ngaka hore ha e sa bona letho.