Monna o re basali ba mo tolisitse ka moroto, Mafeteng

Morena ’Mamopeli Lepolesa o re o taboletse monna ea reng basali ba ile ba mo etsa hampe, ba mo tolisa ka moroto ba mo tsolisitse, ha a ne a ilo reka joala ka moo ba neng ba le ka teng, mafelong a beke e fetileng Mafeteng Ha Motanyane, bokaota bo terateng.

A qapolla litaba tseo, Horeng ea Litaba, morena o itse o tena a fetisetsa taba ena lekhotleng la mathomo hobane, monna le basali ba ne ba ena le khang ee a hlokometseng hore e ka khannela litlolong tsa molao, a ipapisa le hore na o busa naha ea mofuta o joang.

’Masekhohola o re ha e le mona taba ena e se e tsamisoa ka futa ena, ba tla lokela ho tlola matjato a masesane le bona, ba bone hore na ba hlahlela nyeoe ea peto, ba ipapisitse le molao oa tlolo ea molao oa likobo oa 2003 joang.

A bua hona Moqapollong oa litaba moo, ’Masekhohola o itse ba a lemoha hore ba tla ja bobe ha e le mona, ramotse ea ba thibetseng ho ea tlaleha tlhekefetso ea bona moreneng, a ba a ja poli e mo lefelletseng molato a se a itatola, ba se ba se ba ntse ba itokisetsa ho ea tlaleha monna eo mapoleseng.

Litaba tsena ke tsa basali le monna; Ha Motanyane, moo basali ba reng monna o ile a kena ka pitiking ka boikhakanyo, a ba bona hampe, ha monna a re o ne a iketse joaleng a sa tsebe hore ke ka lekunutung le leholo la basali, ea ba moo basali ba seng ba mo tšoara, ba mo hlobolisa, ba mo tolisa ka moroto oa bona. Lehakoe la Litaba ha le e-s’o fumane lehlakore la monna eo. Le ntse le le lebeletse.