Molisa o potlakisetsoa ngakeng ka maqeba a mabe hloohong le mangoleng

Molisana oa Semonkong Ha-Salemone, Maseru, o ile a lokela ho isoa sepetleleng sa Roma ka maqeba a ho khakhathoa ke bahlankana ba babeli ba neng ba mo kopanetse ba mo tsekisa litaba tse sa utloahaleng ka Lapele la beke ena.

Mofani oa litaba tsena monghali Makhele Makhele, o re o ile a isa molisana setsing sa bophelo sa St. Leornard, ka Laboraro lena, koloi ea bakuli ea mo nka teng ho mo isa kokelong Roma, hoba o ne a ile a hloloa ho sebeletsoa setsing seo hobane motšoari oa linotlolo tsa sona, o ne a le sieo shoalaneng ea Labobeli lena.

O re ho feta mona setsi seo, se sebeletsa bakuli bosiu ha feela sepolesa se le teng e le ho qoba botlokotsebe bo ka etsoang ke baikhakanyi ba ka reng ba tlile litšebeletsong, athe ba tlilo baka tšenyo, empa ha sepolesa se le sieo, ha ho ka moo ho ka sebeletsoang sechaba ka teng.

O re sesosa sa ho lemala ha molisana eo, ke qoaketsano e bileng teng lipakeng tsa hae le mohlankana e mong, e qeteletseng ka ntoa, molisana a hlola eo, ’me ea hlotsoeng, a ea lata ea tlang mo thusa ntoeng eo, ba nto mo kopanela, ba mo teteka hampe, ba mo hlahisa likotsi hloohong, mangole le oona a lemala