Lelapa le leboha Moafrika Fm, ka ho le kopanya le Lepe-la-basali ba Lesotho

Morali oa leqhekoana la Ha-Long, Thaba-Tseka, le ntseng le hlopheloa ho ea phekoloa lefu la mofetše, o re ha ba tsebe na hoja e se ka Moafrika Fm e ba kopantseng le ofisi ea Lepelabasali hore ba thusoa, ba ka be ba le hokae, ka tsietsi ea bona.

Teteako Tlhabi, o bua sena ka mor’a hore nkhono a fuoe kamohelo e mofuthu ke ofisi e boletsoeng, e bileng ea etsa mokhoa oa hore leqhekoana le abeloe li-ea-ka-maleng tsee le tla lula le beha thekeng ka tsona, nakong ena ee le ntseng le lokisetsoa ke ba amehang, ho ea sebetsoa sepetlele.

Nkhono ’Mamolibeli Tlhabi, ke leqhekoana le ileng la fihla Moafrika Fm, le le tlokotsing ea lephako le lefu le neng le se le le hlokisa tšepo ea bophelo, ’me la thusoa ke bamameli ba qhooa ena ka tsee ba ileng ba tlatsetsa ka tsona ho lona, ka Sontaha se fetileng.