Sepetlele se khutlisetsa mokuli chelete kaha se sa mo alafa

Mosali oa Ha-Nkuebe Qachaseneke o re o buselelitsoe mashome a mahlano a Maloti, ke sepetlele sa tikoloho ea habo, se neng se mo tlolisa khati ha se lokela ho mo alafa letsoho le robehileng, ha tla a ea alafshoa ke sa Afrika Boroa, bekeng e fetileng.

’Mareauboka Mohapi o re ka Lapele lena o ile a ithomella sepetlele ho ea kopa ho buseletsoa chelete ea hae kaha a sa ka a qetella a alafuoe, le hoja molefisi a qeteletse a mo file eona kamor’a khang e bileng teng