Mosali o khoshela chelete ea metsofe ka bolotsana Hlotse

E mong oa batho ba amohellang metsofe ea bona litsiane Hlotse, Leribe, o re ho na le mosali ee le eena a amohellang oa hae, ea e khoshelang chelete ka bolotsana ba hore e ntse cheletana bakeng sa ho reka libuka le lipene tse tla ngola mabitso a eona ha e lata chelete.

Mofani oa litaba tsena o re e se e le nako taba ena e etsahala, ’me e thomehile moo metsofe e neng e ile ea laeloa ke bafani ba litsiane ho batla moo e ka ingolisang mabitso ka ho latellana ha ho fihla ha eona setsing sa ho fumana litsiane.

O re o utloetse hore ho bile le batho ba tlalehileng taba ena ka bo mong, ofising ea ’Musi oa setereke seo, empa ha ho phetoho tabeng ena, kaha ho na le nako ee a eeng a batle chelete ee a eang keresemeseng ka eona.