Lepelabasali Ba Lesotho le hana litaba tsa bo-fuufu tsa hore le hanetse ba ipitsang Liqhooku tsa Kobotata ho buisana le tona-kholo

Phala ofising ea Lepelabasali ba Lesotho e re litaba tsa bofuufu tse qalileng ho bueha ka Laboraro lena, tsa hore lona lepe, le hanetse banna le basali ba ipitsang liqhooku tsa ABC Kobotata, ho kena tlung ee tona-kholo e lulang ho eona, ha se tsa ’nete, hoba lona le tona-kholo, ba ne ba le sieo ka nako eo, ba ile Afrika-Boroa.

Monghali Silas Monyatsi o re tlaleho ee a e fumaneng ho Dr. ’Maesaea Thabane, e re batho bao, ba ile ba haneloa ho kena khorong ea lelapa ke balebeli, ka le reng ba etse litlhopho tse nepahetseng tsa ho tla buisana le tona-kholo, Dr. Motsoahae Thabane.

O re liqhooku li boleletse balebeli hore ha ho mohlang li kileng tsa etsa litlhopho ha li lokela ho hlopha litaba tsa Kobotata le tona-kholo, ’me see li se hlokang ke ho tla hlokomelisa tona-kholo ho sebetsa litaba tse teng ka mokheng oo, tsa batho ba ipitsang Malumara le Likatana.