Joale ka ha ka Laboraro lena e ne e le letsatsi la likhetho tse akaretsang Afrika-Boroa, Mohlomphehi Mohlophisi e moholo o itse Basotho ba lokela ho ba le thahasello ea hore baiketi ba naha eo, ba reng ka Lesotho le baahi ba lona.

Morena Sebonomoea sa Makholokoe, o re sena o se bua a ipapisitse le hore Basotho ba na le mathata a maholo Afrika-Boroa, moo ha ba le teng, ba sotloang ke baahi ba eona, le ha ba khutlela Lesotho, e ntse e le bothata.

Tsena o li bua a ipapisitse le hore Afrika Boroa bakhethi ba eona e sale ba lebelletse letsatsi leo ke bakhethi ba naha eo, la likhetho tse akaretsang, tse tlang ho supa na ke mokha ofe o tlang ho e busa, ka ha ho tse fetileng, ebile oa ANC ka Jacob Zuma, ea ileng a itokolla, a siela Cyril Ramaphosa ea ntseng a tšoere hona joale.