Mosali oa Ha-Nkuebe Qachaseneke o re o fumane litšebeletso tse mofuthu ho se seng sa lipetlele tsa Foreisetata, Afrika-Boroa ka mor’a ho ithomella teng e le ha tsa Lesotho li mo tlolisa khati.

’Mareaboka Mohapi, o re o ne a ile a batla ho phekoloa letsoho le neng le robehile, joale e ne e re ha a fihla sepetlele, a fuoe litlhare a lokolloe, eare ha ho itsoe a tle a khutle ka le leng le neng le khethiloe, a seke a sebeletsoa, a ’na a qekotsoa feela.

O re ha a hlokomela hore o se a lutse letšehare lohle a emetse ho sebeletsoa sepetleleng sa tikoloho ea habo, a bile a lebeletse hore o tla fetisetsoa ho sa Queen ’Mamohato, a etsa qeto ea ho ea ngakeng Foreisetata, moo a thusitsoeng, ’me o re sepetlele se mo buseletse M50. 00 ea hae kaha ha sea mo alafa