Baahloli Keketso Lesihla Moahloli le Moroke Alexis Mokhesi, ba tiisitsoe boahloling ba Lekhotla le Phahameng la Lesotho, botenng ba Motlotlehi, baahloli, mongolisi oa Lekhotla le matona, ka mor’a ho tšoara molepo tšebetsong ea makhotla, ea ho mamela linyeoe le ho fana ka likahlolo.

Moahloli Mokhesi o ithutile molao junifesithing ea Lesotho, a thonyetsoa boahloling ba Lekhotla le Phahameng, ka selemo sa 2014, ha Moahloli Keketso Lesihla Moahloli, a ithutetse molao lijunivesithing tsa Scotland le ea Lesotho, ho fihlela a thonyetsoa boemong ba boahloli ka 2014