Taelo ea Mahase Acj, ea Laboraro la beke ena e qhalile khetho ea seboka sa khetho ea komiti e kholo ea Kobo-tata e bileng ka letsatsi Lapele le Labobeli Hlakola monongoaha.

Taelo e re, litlhopho tsohle tse bileng teng ka matsatsi ao, ho kenyeletsa likhetho ea litho tsa komiti e kholo, li nkoe li sa ka tsa eba teng hohang. Taelo e re komiti e teng e tsoelepele ka mesebetsi ea ofisi ea mokha nako e sa feteng selemo, e le ea nakoana.

E re komiti e etse litlhopho tsohle le meralo ea mokha, e sebetse ka thata ntlafatsong ea meralo e tsamaisang lekhotla, ’moho le ho etsa lihlomathiso tse kenyeletsang litho tsohle tse bileng sieo likhethong, ba ipapisitse le molao-theo oa Kobo-Tata.