Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo o eletsa mosali ea tšoenngoa ke ntho e sa bonoeng, Mafeteng

Baahi ba Malea-lea Ha-Qaba Mahao, Mafeteng, ba re ba tsietsing ea bophelo ba mosali oa motse oo, ea fethetsoang ka majoe ke ntho e sa tsejoeng, e bileng e mo latellang le ha a balehetse ha baahisane.

Ea buisaneng le Lehakoe la Litaba, o re ho latela tsela ee ntho eo e ruthuthang ntlo ea mosali ka majoe ka teng, ba na le tšabo ea hore eena le litloholo tsa hae tse tharo, ba ka ’na ba lemala hampe.

O re ntho eo, e betsa majoe le ha ho tšoeroe tšebeletso ea thapelo lapeng leo,’me batho ba balehe ke ho tšaba ho hlaha kotsi, ka matsatsi a mang, mosali le litloholo tsa hae, ba robala kantle ka baka la boemo boo.

Litaba tsena li ne li ile tsa fihla Lehakoeng la Litaba bekeng e fetileng ka mong’a tsona ’Mamojalefa Mohlouoa a re o kopa ho namoleloa ho ntho eo e mo hlorisang, e seng e bile e mo tšabisa lehae.

Boeletsi ba Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo Horeng ea Litaba, kamor’a ho utloa hoo e kabang sesosa sa ketsahalo, ke hore mosali a atamele ea neng a re o tla bona kamor’a ho mo hlola ka nyeoe tsekisanong ea mafa, ba lokise litaba, a e na le morena le moruti oa hae.