Lekala la temo le laeloa ho fa Mahloenyeng polomiti ea boea

Moahloli Semapo Peete o laetse lekala la temo, letona la temo le mookameli oa lefapha la liphoofolo Lesotho ho lokollela Mahloenyeng Trading, polomiti ea ho ts’elisa boea, hang-hang.

Lintlha tsa kahlolo li re ho hanela Mahloenyeng ka polomiti ea ho t’selisa boea ho ka thoko ho molao. Ho se fane ka mabaka a khano eo, ho ka thoko ho molao. Lekhotla le hlahlobile khano eo, le otlolotse tsamaiso, le bile le e tjebela mangopeng. Letona la temo le mookameli oa lit’sebeletso tsa liphoofolo ba laeloa ho lokollela Mahloenyeng polomiti, ho ea ka kopo ea eona.

Mahloenyeng e re e kopane le bothata ba ngaka ea liphoofolo ea setereke sa Maseru ee bahlanka ba lefapha ba itseng ha ba tsebe hore na e ile kae. Bohlokoa ba ngaka eo, Mahloenyeng e re ke ho etsa tokomane e netefatsang boea boo.

Ntle le moo, Mahloenyeng e re basebeletsi ba eona ba ileng ba ea lefapheng ka La-pele lena ba sebelelitsoe hantle, ba bile ba boleletsoe hore hoja e be ba ne ba e-na le tokomane e bitsoang Attestation, e nts’oang ke e mong Dr Lepheana oa setereke sa Maseru, ba ne ba tla fumana polomiti ka Laboraro la beke ena.