Mohlankana oa Ha-Leqele, Maseru, ee ho utloahetseng a e na le khaello ea ho lieha ho tšoara, o fumanoe kamor’a ho nyamella lelapa la bo kaha a ne a ile a utloa hore ’m’ae o mapoleseng a Pitso-Ground ka baka la fono eo eena mohlankana a e utsoitseng, ’me taba eo, ea mo kenyetsa letsoalo le bileng la ’malehisa.

Ms. Tebello Thandazo, o re fono ee a neng a tšosoa ka eona, ke eo a chenchaneng le ea e mong ka eona, ’me motho ea neng a mo thetsa hore ’m’ae o sepoleseng ka baka la fono eo, o ne a leka ho mo khalemella ho nka lintho tsee e seng tsa hae, ka ha li ka tsa mo kenya ka hare, e se hobane a e utsoitse.Teboho Mamphane, o boletse a ne a chaketse motsoalle oa hae.