Ngoanana ea lilemo li hlano o etsoa ketso e bohloko Mafeteng

Ngoananyana ea lilemo li hlano oa RSA o entsoe ketso ke monna ea sa tsejoeng oa koloi ea Honda Fit e thokoa, e senang linomoro, kamor’a ho ba palamisa le e mong ea lilemo li peli, a ne a ile a ba fumana tseleng e lebang shopong e haufi le lelapa la moo a fihletseng ho lona Khubetsoana Ha ’Makarabo ’Nau Mafeteng, ka Labosupa le fetileng.

Malom’a ngoanana o re lehlatsipa le ne le ntse le tsamaea le ba bang, ea ba ho fihla koloi ee moqhubi oa eona a ileng a qoqisa bana sa mokana a ba tseba, a palamisa ba babeli bao, a tsamaea le bona.

O re mochana o mo boleletse hore tseleng ke moo monna a ileng a theola eo e mong, ha sala eena, a mo rekela masimba le ho mo etsa ketso e bohloko, a qetella ka ho mo theola ka koloing a ntse a bile a mo babola ka litlelapa.

Ngoana o fumanoe tseleng ke basali ba motseng oa Matholeng Ha Ntlama, a ntse a bokolla a sa tsebe moo a tšoanelang ho leba teng, kaha a sa tsebe sebaka seo hantle a chaketse maloma’e,’me basali ba ile ba mo batlisa ba qetella ba fihlile ha monna ea ileng a mo tseba.O ile a isoa ngakeng ka Labosupa le ka Lapele lena