Lelapa le patlong ea mor’a lona

Moahi oa Tsoelike Ha Matlali, Qachaseneke, o re lelapa le tsietsing ea bophelo ba mora oa ’mangoana’e, oa Ha Mohlapiso Phuthing, ho na seterekeng seo, ea neng a e-tsoa Marisebeke RSA, ee fono ea hae eseng e sa fumaneha kamor’a ho mo bolella hore o tsietsing.

Monghali Tokelo Kolane o re Moeletsi Lepheana o ne a etsoa Marisburg moo a seng a phela le ’ma’e, a tlile ho bao a neng a tlo hatisa ‘mino le bona, ka Lesotho, ’me e mong mohala oa hae o seng o sa fumanehe hoj’a  a ne a se a mo tšeletse sekete sa Maloti fonong.

O re o ne a ile a mo bolella hore o leba sepoleseng sa Ha Thetsane, ka Lapele le fetileng, kaha sa Pitso-Ground se ile sa mo leleka ka lereng o se a hlotse matsatsi a mangata, ’me le Marisburg ha a letsetsa o fumane hore ha a e-so fihle.

O re ke mohlankana ea lilemo li mashome a mabeli a metso e mene, ea mosootho ka lebala, ea lekaneng hantle ka bolele le ’meleng, ea sehlotho. O re eena o ile a tlalehela sepolesa sa Qachaseneke.