Paseka e tima Basotho lits’ebeletso Queen II

IMG_20190420_145922_572.jpg

Bakuli ba phakang lipilisi tsa mafu a sa phekoleheng, a mpang a behoa taolong feela, ba fumane ofisi e ba sebeletsang ea Queen 2 e koetsoe ka Labots’elela lena, ba bolelloa hore ho koaletsoe paseka, ba tla thusoa kamor’a eona.

Taba ena e nts’etsapele khang ea MOAFRIKA FM le Sechaba sa Molimo Apostolic Church e reng paseka ha se ntho ea Basotho le ’muso oa bona, ha ea lokela ho setisa sechaba ho fumana lits’ebeletso tse fanoang ke ’muso.

Tlhaloso ea MOAFRIKA le Sechaba sa Molimo holim’a taba ena ke hore mekete ena ke ea BaJuta, ha e tlame Basotho ntle le ha ba ka e ananela ka ho hapella Bokrete molaong oa motheo oa naha. E lokela ho lula e le taba ea motho kapa lelapa kapa sehlots’oana se itseng, ha ea lokela ho jarisoa sechaba.

Khang ea MOAFRIKA le Sechaba sa Molimo e tsoelapele hore le bona Bajuta, ba keteka paseka ka ho ea tempeleng kapa sinakhokheng, e leng hore Lesotho mona, ke ba eang lits’ebeletsong tsa paseka feela ba ka lokolloang mesebetsing, ba sa eng liokerekeng, ba sa le ba peka. RK.