Tšimoloho ea litšebeletso tsa paseka ho Moafrika FM

Litšebeletso tse bang selemo le selemo tsa Paseka li qalile hantle ka tsela ee li hlophiloeng ka eona, moo momameli a bang le monyetla oa ho imamella Lentsoe la Molimo ka baruti ba fapakaneng, se-ea-le-moeeng sena.

Ona ke monehelo o fanoang ke qhooa ena kanetsong ea mosebetsi oa Molimo oo a o fileng bahlanka ba Oona ho tsamaisa evangeli ea pako le tšoarelo ea libe, ’me mofuta ona oa litšebeletso, o ba habeli ka selemo, keresemese le Paseka.

Ho sa le joalo bamameli ba Moafrika ba bua Lepholeng le Lekomong la Labohlano lena, ba itse ba kene pasekeng ena borankulikae ba pulukantse ’muso ka nyeoe, hoba ba se ba ka tseba ho ithekisetsa boea ba likhutšoane tsa bona moo ba ratang.

Ho feta moo ba kene pasekeng ena maqhubu ohle a qhooa ena a hanyollotsoe bone ba oona, hoja e ne e se e ikhasetsa ka le le leng la 89.7 le khakhathileng ho tloha mohla a 99.3, 90.7 le 93.6 a honyetsoang ka Loetse ea ngoahola. Mokholoane