Phohlo o hlakola meokho ea ngoanana ea betsitsoeng sekoai ke mohiri oa hae

Ngoanana oa Linakeng Ha Mphosi Thaba-Tseka, o tsebile ho khutlela ha habo ka thuso ea e mong oa batšehetsi ba Moafrika Fm, monghali Limema Phohlo, ea ileng a utloa seboko sa hae sa ho hloloa ho boela hae, ka baka la ho hloka chelete.

Katleho Khau o ne a ile a tlalehela Lehakoe la Litaba hore o ne a tlile mosebetsing Maseru, a mpa a phoqoa ke mong’a hae ee a neng a mo sebeletsa, ka ha a sa ka a mo lefa letho,  ka mabaka ao a sa a tsebeng.

Ngoanana o re o ne a qale ho sebetsa le mosali eo, mahareng a khoeli ea Tlhakubele monongoaha, ’me ha a hopola hore o tlo mo lefa, ke ha a ’molella hore o ilo kalima chelete ho tla mo fa, eaba o mo nyameletse.

O re ka lebaka la ho hloka fono, ha a na linomoro tsa eo a llang ka eena, le ha ho le joalo eo o lokolohile ho fana ka lehlakore la hae Lehakoeng a Litaba, holim’a litaba tsena.