Paseka e bula Basotho molomo malebana le tlhophobocha

Tlhaloso e reng paseka ke lereho le hlahang boitsekong le tokolohong ea BaIseraele ba neng ba phela ekhepeta e le makhoba, e qhololitse potso e reng na Basotho ba cha ba tšola eng litabeng tsa BaIseraele ha e le mona ba iphathahanya ka letsatsi la tokoloho eo ea bona, ba bile ba e reha bana ba bona.

Libui tsa Puo ea Sesotho ka Labone lena, li ne li ile tsa eketsa ka hore Basotho bona ba se ba e keteka e le mokete oa tokoloho sebeng ka lefu la Jesu sefapanong sa Kholekhotha, ha boela ha hana ho re qii hore na Basotho ba kena joang hona litabeng tseo tsa lefu la Jesu ea bolailoeng ke ba habo, ba tsekisana holim’a moetlo oa bona.

Ke moo ho ileng ha hlahella hore Basotho ba nkile paseka ho manyesemane a neng a busa naha ena ho fihlela ka selemo sa 1966 ha manyesemane ao a ne a khutlela ha habo ’ona, Basotho ba sallana le puso e feletseng ea naha ea habo bona.

Lenaneo le itse e bile Basotho ba se ba itsoellapele ka mekete le matsatsi a khethehileng a neng a ketekoa ke makhooa, bakeng sa ho khutlela mekhoeng ea bona ea pele Makhooa a fihla naheng ena.

Ba lihelletse ka hore ha e ba Basotho ba se ba rata paseka, ha ba e kenye molaong oa motheo joalo ka ha linaha tsa ma-moseleme li bopelletse tumelo ea tsona ka har’a molao oa tsona oa motheo.