Bo-mmaseterata ba hikitsa sa khutsana e se nang beng

Bo-mmaseterata ba Lesotho ba ntse ba tsoelapele ho hikitsa seboko se hlomolang pelo, se kang sa khutsana e se nang beng, ba llela ntlafatso ea boemo ba bona le nolofatso ea tšebetso ea bona.

Molula-setulo oa mokhatlo oa bo-mmaseterata o re seboko sa bona se tloha selemong sa 2006. O re ba tseka hore ’muso o phethahatse kahlolo ea lekhotla le phahameng e reng ha se bahlanka ba ’muso, etsoe ba sa hiroe ke oona, ba hiroa ke Komisi ea Bosebeletsi ba Toka.

Ka lebaka leo, monghali Peete Molapo o re ba lokela ho sebeletsoa ’moho le baahloli ba Lekhotla le Phahameng le la Maipiletso, e seng le bahlanka ba ’muso. Ho feta moo o re likhakanyo tsa lichelete li ba fa mafoforetsane a chelete hoo ba hloloang ho sebeletsa sechaba sena se tsetselelang bosebeletsi ba bona nyene le bosiu.

O re ha ba na lisebelisoa tse ba lumellang ho etsa mosebetsi oa bona ha bobebe, ha ba na chelete ea ho etsa mesebetsi ea letsatsi le letsatsi e kang ho tsamaisa bo-mmaseterata le mang’osa ho ba fumanela bolulo ha ba le kantle ho libaka tsa bona tsa ka mehla.